Lipec

Dar obci - info o platbě

DAR obci

Informace o platbě DAR OBCI :

Obec uzavře s každým vlastníkem nemovitosti Darovací smlouvu na celkovou částku 35 000,-Kč. Peníze můžete poslat na účet obce č.ú. 8023151/0100 var. symbol je číslo popisné. Po připsání platby na účet obce, vám bude vystavena darovací smlouva.

Pokud nemůžete z jakýchkoliv důvodu zaplatit částku najednou, můžete dar uhradit ve čtyřech splátkách, tak aby dohodnutá částka byla nejpozději uhrazena do 31.10.2024 v těchto termínech :

1)    Splátka   1.5.2023 – 30.6.2023

2)    Splátka   1.7.2023 – 31.12.2023

3)    Splátka   1.1.2024 – 30.6.2024

4)    Splátka   1.7.2024 – 31.10.2024

Při placení ve splátkách, vám bude na každou splátku vystaven příjmový doklad – pokud budete platit v pokladně OU, pokud budete posílat na účet, dokladem vám bude výpis z účtu. Při placení poslední splátky vám bude vystavena darovací smlouva.